Persoonlijk wachtwoord:    preview 
algemeen (puntige titel, beknopt stukje tekst, mag gewoon html bevatten)
titel:
tekst:


Voor een link begin de regel met l:, gevolgd door de url (inclusief http).
Een quote begint met op een lege regel q: en eindigt met :q op een lege regel.